سبد خرید
کارت خرید 2,000,000 ريالی - کارت خرید 2,000,000 ريالی
توانایی خرید در پایانه های خرید عضو شتاب
توانایی برداشت وجه نقد در عابر بانک های پارسیان
http://www.bazaredagh.com/fa/product/571/کارت-خرید-2-000-000-ريالی
کارت خرید 2,000,000 ريالی - کارت خرید 2,000,000 ريالی
کارت خرید 2,500,000 ريالی - کارت خرید 2,500,000 ريالی
توانایی خرید در پایانه های خرید عضو شتاب
توانایی برداشت وجه نقد در عابر بانک های پارسیان
http://www.bazaredagh.com/fa/product/575/کارت-خرید-2-500-000-ريالی
کارت خرید 2,500,000 ريالی - کارت خرید 2,500,000 ريالی
کارت خرید 6,000,000 ريالی - کارت خرید 6,000,000 ريالی
توانایی خرید در پایانه های خرید عضو شتاب
توانایی برداشت وجه نقد در عابر بانک های پارسیان
http://www.bazaredagh.com/fa/product/576/کارت-خرید-6-000-000-ريالی
کارت خرید 6,000,000 ريالی - کارت خرید 6,000,000 ريالی
کارت خرید 8,000,000 ريالی - کارت خرید 8,000,000 ريالی
توانایی خرید در پایانه های خرید عضو شتاب
توانایی برداشت وجه نقد در عابر بانک های پارسیان
http://www.bazaredagh.com/fa/product/577/کارت-خرید-8-000-000-ريالی
کارت خرید 8,000,000 ريالی - کارت خرید 8,000,000 ريالی
سری های PSH07 - چراغ های داخلی PLS
سیستم مطمئن برای سقف های بلند ، بالا و پائین بردن بادستگاه کنترل از راه دور
مناسب برای محیط های داخلی گوناگون از جمله محیط های عمومی و محیط های صنعتی
روشنائی زیاد و ظرفیت ارائه رنگ بالا از طریق نور طبیعی
توزیع یکنو اخت نور حتی در اماکنی باسقف بیش از 6 متر
http://www.bazaredagh.com/fa/product/865/سری-های-PSH07
سری های PSH07 - چراغ های داخلی PLS